Svaret kommer att påverka strategierna för att bekämpa utbrottet.