Läkemedelsrester som kommer ut i naturen via avloppsvattnet ställer till stor skada i hela världen. I dag finns inga krav på rening av läkemedelsrester, men ett nytt förslag från EU-kommissionen ställer sådana krav.