Socionomen arbetar på nytt sätt – med snabba insatser.