Om Samstyret i Sölvesborg säger nej till de nyanlända som föreslås placeras i kommunen, kan det bli en rättslig prövning om vilken lag som väger tyngst, bosättningslagen eller lagen om det kommunala självstyret.