Trots folkligt motstånd och politisk kritik – så har de vinstdrivande skolbolagen växt.