I Örebro pågår ett stort arbete med att fånga upp och rena dagvatten från föroreningar, innan det rinner ut i Svartån. Den senaste dammen vid Strömsborg uppmärksammas just nu av kommunen i samband med att det är Dagvattnets dag på lördag den 24 september. – Vi ska förhoppningsvis få lite bättre vattenkvalité i Svartån, säger Emma Stenmark, VA-ingenjör på Tekniska förvaltningen