Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköping samarbetar i kampen mot doping. Problemet med doping är utbrett och många unga killar använder anabola för att få “superkroppen”. Förhoppningen är att fler träningsanläggningar nu ska diplomeras för sitt dopingsförebyggande arbete, så att användningen minskar.