Fem orter kvar i dragkampen om Northvolts och Volvo Cars nya fabrik.