Regeringen vill förhindra att personer utan skyddsskäl söker sig till Sverige.