”Budskapet handlar om att redogöra exakt för hur den svenska migrationspolitiken ser ut.”