Uppgifter till Sky News: Länder ska samlas för att diskutera situationen i området.