”Vi är ansvariga för att det efterlevs, och det kan vi inte göra till hundra procent.”