Att gå på teater kan vara riktigt kul, särskilt om det handlar om böcker. Särskilt om de flyger och far, boksidor rivs ut och kastas i vrede.