På torsdagen utvecklade Tommy Hansson (SD) sina tankar kring att icke-binära personer inte är lämpliga som poliser. Ungdomsjouren i Södertälje reagerar starkt på hans uttalanden. – Jag blir jätteupprörd, säger Sofia Markne på Juventas ungdomsjour.