En uppgörelse är klar mellan S, MP, C och L, erfar Aftonbladet, som skriver att Socialdemokraterna har kallat in sin partistyrelse för ett möte om uppgörelsen.Samtidigt uppger källor för tidningen att Centerns riksdagsgrupp är i möte för att ta beslut.