Det råder stopp i tågtrafiken till och från Göteborgs central.Orsaken är ett tekniskt fel.Det finns ingen prognos för när stoppet kan vara uppklarat.