Katedralens huvudspira har rasat • Öppna lågor slår ut från byggnadens tak.