På grund av vårdplatsbrist gick Växjö och Ljungby lasarett under måndagen upp i stabsläge. Nu meddelar region Kronoberg att läget har stabiliserats och och beredskapen upphör.