Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller pressträff i dag, klockan 14.Då meddelas även de senaste inrapporterade dödsfallen i covid-19.Fram till i går, måndag, hade 5 310 dödsfall registrerats.