Medverkar gör socialministern och FHM:s gd • DN sänder direkt.