Efter att ha stoppat ett fordon i närheten av Bandidos klubblokal gjordes en husrannsakan.En mindre mängd narkotisk preparat, kontanter och värdeföremål har tagits i beslag.