L tar ställning till uppgörelsen med S, MP och C – DN direktrapporterar.