En lastbil och en personbil har krockat på riksväg 40 i mellan Göteborg och Borås i höjd med Grandalsmotet.Vägen är avstängd i södergående riktning.– Det är totalstopp i riktning mot Göteborg, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.