Först en olycka på E6 utanför Landskrona, därefter en annan olycka på en mindre intilliggande väg i närheten.Båda trafikolyckorna skedde med bara sex minuters mellanrum på fredagen.