Ingen vet exakt hur många flyktingar som passerat Junsele de senaste åren. Inte ens Migrationsverket. Men att det hela varit en lyckad process med tanke på förutsättningarna är alla överens om. Tack vare byns speciella nätverk och stora ideella insatser.