Vetskapen att fordons- och transportprogrammet leder till ett jobb och den förändring som skett i fordonsutbildningen gör att antalet tjejer som söker till utbildningen har ökat. Det tror i alla fall Lennart Boija, programsamordnare på Västermalms gymnasium i Sundsvall.