Judiska församlingar på flera håll i Sverige förlorar medlemmar. Men så ser det inte ut i Stockholm. – Vi har har haft samma antal medlemmar i flera år och det har till och med ökat, säger Ute Steyer, rabbin på Stockholms judiska församling.