Undersökningen bygger på intervjuer i sexton EU-länder, däribland Sverige.