Mycket av det som slängs i brännbart på återvinningscentraler, som wellpapp och plastförpackningar, skulle egentligen kunna gå till återvinning.