Ökat motstånd mot regimen efter att felaktig information spridits.