Tio grannar och vänner gjorde det inte • ”Allt bara rasade.”