Sverige borde ha goda förutsättningar att bli en framgångsrik smältdegel.