Efter provtagning har Jordbruksverket konstaterat att det inte förekommer svinpest på två gårdar på Öland.