Jordbruksstödet från EU är en viktig inkomst för många lantbrukare. Förra året betalades nästan 10 miljarder ut till bönderna i landet, i Jönköpings län fick lantbrukarna drygt en halv miljard i stöd. Bonden Kjell Sandahl menar att det skulle vara svårt att klara sig utan det ekonomiska stödet. – Som det ser ut idag, så skulle jag inte göra det, säger han.