En jordbävning med magnituden 4,8 har inträffat på Rhodos, rapporterar Aftonbladet.