Räddningstjänsten i Jönköping har i många år legat i framkant när det gäller arbetet med suicidprevention. Folkhälsomyndigheten har funnit modellen intressant och nu har det gjorts en studie om hur den så kallade ”Jönköpingsmodellen” kan förebygga självmord i hela landet.