Kommuninvånarna i Jönköping tycker att det borde satsas mer på kollektivtrafik och cykel. Det visar en stor undersökning som genomfördes i höstas och som nu har sammanställts.