Kulturinstututioner i länet har i och med den ökade inflationen fått större kostnader. Trots omorganisering räcker inte resurserna för Jönköpings läns museum och där har nu bevarandet av samlingarna blivit en ekonomisk fråga.