Föräldragruppen ”Heja Håsta” är oroliga för att kommunen tar ett för hastigt beslut och oroas av dolda agendor. Jonas Holm (M) tillbakavisar kritiken.