Det var under fredagsförmiddagen som beslutet togs under kommunstyrelsens arbetsutskotts extra möte. Skälet är rådande pandemi och hög smittorisk.