Migrationskommitténs utredning föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregel.