Migrationsministern: Inte aktuellt för Sverige att ta emot personer från det branddrabbade flyktinglägret.