Gängkriminella måste straffas hårt. Så långt var justitieminster Morgan Johansson (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ense om när de möttes i debatt om sprängningarna och gängkriminaliteten i Malmö. Men åsikterna gick isär om just hur samhället ska komma till rätta med den grova kriminaliteten.