31,5 procent av de ledande politikerna i länet uppger att de under 2017 utsattes för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse som har samband med deras politiska uppdrag.