I nästan sex månader har svenskar inte kunnat hälsa på sina närstående på landets äldreboenden, men från och med 1 oktober slopas besöksförbudet. – Vi har en väldigt liten smittspridning, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.