I morse låg det 24 patienter på akuten som väntade på att få komma till en vårdavdelning. Färdigbehandlade på akuten där en läkare bedömt att de ska läggas in på en annan avdelning. Men där har det varit fullt.