Systemutveckling och it är det som efterfrågas mest i annonserna hos Arbetsförmedlingen – jobb som många sökande inte har kunskap eller kompetens för. – Det finns en obalans i vad som erbjuds och vad som efterfrågas, säger Feryan Deniz, enhetschef på Arbetsförmedlingen.