Av tradition donerar Amerikas första damer den klänning de bar under festligheterna i samband med presidentinstallationen. Men då pandemin satte stopp för Joe Bidens invigningbal är det en betydligt mer modest kreation som Jill Biden nu skänker USA:s nationalmuseum Smithsonian.