Jette Hillevig, 58, blev blixtförälskad i den gamla grosshandlarvillan från 1800-talet. Huset var rivningshotat i Sundsvall – men nu ska det få nytt liv i Sölvesborg. – Det är väl inget man gör varje dag, säger Jette Hillevig, som flyttar villan 100 mil på pråm.