Erik Helmerson: Omsorg om samhällets minsta har ingenting med marxism eller ”godhetssignalering” att göra.